Va rugam dezactivati programul ad block pentru a vizualiza pagina!

Cumpara abonament!
Plateste cu PayPal

Structura substanţei. Numarul Avogadro. Molul.

Partajeaza in Google Classroom

Partajeaza cu Google Classroom
Susține Lectii-Virtuale!
36 voturi 4728 vizionari
Puncte: 10

Transcript



în prima lecție de termodinamică

vom discuta despre structura substanței

și apoi vom prezenta numărul lui

avogadro și noțiunea de Mall structura

discretă a substanței a fost postulat

în 1809 de către John dalton prin

ipoteza atomică care spune că în

primul rând fiecare substanță pură

se divide în particule foarte mici

identice și indivizibile numite

atomi o substanță pură este o substanță

care are un singur element Spre

exemplu fier sau hidrogen sau oxigen

și o astfel de substanță pură poate

fi divizată până la elemente foarte

mici microscopice care sunt identice

și indivizibile bineînțeles noi

știm acum datorită fizicii atomice

și cu antice că aceasta este o

realitate dar acum 200 de ani nu

se cunoștea structura microscopică

A substanței așa că această idee

era originală la acel timp a doua

proprietate introdusă prin această

ipoteză atomică relativă la a atomi

ce formează substanța este că Masa

și mărimea atomilor e o caracteristică

a substanței asta înseamnă că fiecare

substanță pură precum fierul sau

hidrogenul va avea un singur tip

de atom microscopic și masă și

mărimea acestui atom al unui al

unui element vor fi caracteristice

substanței masa fierului va fi

diferită de masa atomului de hidrogen

diferită de masa atomului de oxigen

ultima idee introdusă în ipoteza

Tomi că se referă la Ce se întâmplă

când combinăm substanțe Pure și

anume că combinarea substanțelor

pure duce la formarea unor substanțe

compuse care are loc prin combinarea

acestor atomi formând USA molecule

ceea ce din nou știm că este adevărat

Spre exemplu dacă combinăm substanță

pură un gaz de hidrogen cu un gaz

de oxigen pur formăm o substanță

compusă numită apă care are formula

chimică hidrogen 2 oxigen elementul

indivizibil al în substanțe apă

fiind o moleculă ce se formează

prin combinarea atomilor celor

două substanțe pure această ipoteză

a permis înțelegerea unor fenomene

precum mișcarea browniană care

se mai numește și agitația termică

în 1908 sute scuzați în 1828 Brown

un biolog Alo vremii respective

au observat la microscop mișcarea

particulelor fine de polen aflate

în suspensie intru în lichid și

acum Cluj ziona că toate lichidele

și gazele se află în mișcare continuă

haotică și spontană a cărei intensitate

crește cu temperatura substanței

această mișcare după cum am spus

se mai numește și agitația termică

a atomilor sau moleculelor din

dintro substanță lichid sau gaz

Ce înseamnă concret această mișcare

browniană se poate vedea din dintre

experiment de genul acesta de ce

vedeți în imagine este înregistrarea

mișcării unui astfel de molecule

vizibile cu ochiul liber precum

o o particulă scuzați număr de

colo particulă vizibilă cu ochiul

liber precum particula de polen

și se înregistrează mișcarea a

întrun lichid și după cum se vede

ea pornește din anumit punct și

în Valu iază prin mișcări haotice

și spontane în volumul lichidului

și la un moment dat ajunge în starea

finală din reprezentată prin acest

punct întradevăr se poate observa

că această mișcare este continuă

este haotică nu parea Da uite lecție

preferențială și spontană nu trebuie

să împingem molecula sau particula

de polen cu anumită forță pentru

ca mișcarea să aibă loc se observă

de asemeni că intensitatea aceste

mișcări este proporțională cu temperatură

a lichidului în care se află în

suspensie și de asemeni cu vâscozitate

sau densitatea lui această mișcare

browniană a fost ușor de înțeles

în cadrul ipotezei atomice și anume

a faptului că lichidul în care

se mișcă această substanță este

de fapt o colecție de foarte multe

elemente invizibile numite atomi

cu care particula de polen se ciocnește

în timpul mișcării a un alt fenomen

care a fost ușor de înțeles în

contextul ipotezei atomice și în

particular apoi și a mișcării browniene

este difuzia unei substanțe în

altă substanță care are la bază

tot agitația termică ator celor

două substantive care difuzează

în chimie a fost dezvoltată de

către avogadro o așa numita ipoteza

avogadro Care este legată atât

de ipoteza atomică cât și de observațiile

experimentale legate de proprietăților

proprietățile reacțiilor chimice

această ipoteză spune că două gaze

aflate la volum egal presiune egală

și temperatură egală vor avea același

număr de atomi sau molecule Iași

număr de atomi dacă eu substanță

pură același număr de molecule

dacă eu substanță compusă această

ipoteză avogadro a putut fii dezvoltată

în măsurarea cantității de substanță

în reacții chimice ceea ce vedem

în așa numitul număr de număr avocado

Care este legat de noțiunea de

mor pentru a prezenta aceste două

noțiuni să introducem întâi așa

numita unitate atomică de masă

este definită ca a 12-a parte din

masa carbonului 12 Evident Spre

exemplu asta înseamnă că unitatea

atomică de masă este egală cu masa

celui mai simplu atom și anume

cel de hidrogen inițial de fapt

unitatea atomică de masă a fost

definită ca masa atomului de hidrogen

dar apoi a fost schimbată în această

definiție care se leagă de masa

carbonului 12 datorită faptului

că e mai ușor de măsurat experimental

această valoare decât această valoare

în practică în unitatea atomică

de masă bineînțeles este o masă

și este egală cu 1 ori 10 la minus

27 kg noțiunea de notație științifică

a unor numere precum acest 10 la

minus 27 a fost explicată în prima

lecție de cinema după cum am spus

această unitate atomică de masă

este folosită în măsurarea maselor

celorlalți atomi sau molecule a

diferitelor substante De ce este

folosită în așa numita masa atomică

sau moleculară relativ masa atomică

relativă sunt notează cu N și este

prin definiție masa atomului unei

substanțe Pure împărțită la această

unitate atomică de masă Dacă substanța

este compusă atunci avem adar face

cu masa moleculara relativă notată

cu m și definită ca masa moleculei

substanței compuse împărțită la

unitatea atomică de masă Acum suntem

pregătiți să introducem moluri

și să le explicăm molul este cantitatea

de substanță ce conține același

număr de atomi sau molecule câți

sunt în 12 g de carbon 12 pur acest

număr Deci numărul de atomi sau

molecule în 12 g de carbon 12 pur

este așa numit un număr la a lui

avogadro și are valoarea măsurată

experimental de 6 23 ori 10 la puterea

23 atomi sau molecule întrun Mor

deci construim un cadru pentru

măsurarea numărului de atomi sau

molecule pentru o substanță elementul

esențial fiind mallul Haideți să

explicăm un pic semnificația chestie

defini În primul rând mallul este

unitate de măsură pentru Cantitatea

de substanță așa cum dacă dorim

să spunem Cât cât câtă apă avem

întru recipient putem spune ca

avem ori 1 Kg de apă ori un metru

cub de apă putem spune că avem

un mol de apă Deci mallul este

o unitate de măsură pentru cantitatea

de substanță similară cu kilogramul

sau metrul cub dar nu egală cu

ele Deci mor Nu este nici un niciun

kilogram și nici un metru cub dar

sunt relaționate precum metru cub

nu este egal cu kilogramul dar

nu este același lucru a spune am

1 Kg de apă cu am un metru cub

de apă Dar bineînțeles putem calcula

câte kilograme sunt într un metru

cub de apă Haideți să vedem Cum

se reacționează mallul cu kilogramul

dar întâi să specificăm încă o

dată semnificația numărului avocat

deci acum că am spus un pic mai

concret ce este un ci este numărul

lui avogadro Deci din nou numărul

de avocatul lui avogadro este numărul

de atomi pentru substanțe Pure

sau molecule pentru substanțe compuse

în Mol de substanță Deci dacă spun

că am un mol de apă atunci voi

avea acest număr de molecule în

acel în acea cantitate de apă relația

dintre mall și gram adică între

mall și masă este următoarea un

mol de substanță S1 tencuiesc substanța

va fi egal cu unitatea atomică

relativă a substanței Pure exprimată

în grame sau dacă e substanță compusă

va fi unitatea moleculară relativă

a substanței exprimată în grame

foarte simplu să dăm câteva exemple

Deci un mol de apă H2O va avea

18 g de ce Pentru că dacă calculăm

masa atomică masa moleculara relativă

a apei obținem valoarea 18 de ce

Pentru că ea este formată din doi

atomi de hidrogen plus un atom

de oxigen atomul de hidrogen are

masă 1 după cum vedem aici Deci

masa atomului de hidrogen este

egală cu unitatea atomică de masă

Deci aul pentru hidrogen va fi

1 împărțit la o Deci 1 Deci cei

doi atomi de hidrogen vor contribui

cu doi de doi ori unu plus masa

atomică relativă a oxigenului Care

este 16 Dacă vă uitați în tabelul

Mendeleev veți vedea că oxigenul

este 16 o în concluzie masa moleculara

relativă a apei va fi doi ori unu

plus 16 adică 18 asta înseamnă

că un mol de apă are 18 G la fel

cum am arătat aici un de gaz hidrogen

Care este un gaz compus format

din doi atomi de hidrogen va avea

două grame un mol de Metan ch4

va avea 16 g carbonul are unitate

are masă atomică relativă 12 plus

de 4 ori hidrogenul Care este 1

obținem 16 g Deci in concluzie

un Mall va avea întotdeauna același

număr de atomi sau molecule dar

diferite greutăți în fu sau diferite

mase mai exact în funcție de complexitatea

moleculei sau atomului de bază

în practică se folosește foarte

des în loc de Mall kilomolul Care

este 1000 de moli pentru că după

cum vedem un Mall este legat de

gram Deci un kilomol va fi legat

de kilogram

Structura discretă a substanței. Numărul lui Avogadro. Molul.Ascunde teorie X

Structura discretă a substanței

În 1809 John Dalton a enunțat teoria atomică. Astfel:

Fiecare substanță pură sau element chimic este formată din particule extrem de mici numite atomi. Marimea și masa atomilor sunt aceleași pentru un element chimic, dar diferă de la un element chimic la altul. Atomii nu pot fi divizați și nici distruși. Substanțele compuse sunt formate din asociații de atomi numite molecule.

În 1828 Robert Brown a descoperit faptul că o particulă solidă (particule de polen) aflate în suspensie într-un lichid efectuează o mișcare haotică, spontană și permanentă, ce se intensifică odată cu creșterea temperaturii. Mișcarea poartă numele de mișcare browniană. Ea este prima descriere a agitației termice.

Agitația termică este mișcarea permanentă, haotică și spontană a atomilor sau moleculelor oricărui corp indifrent de starea lui de agregare. Agitația termică se intensifică odată cu creșterea temperaturii.

Difuzia este fenomenul de pătrundere a moleculelor unei substanțe printre moleculele altei substanțe datorită agitației termice. (Ex.: o picătură de cerneală pusă într-un pahar cu apă, fumul în aer, etc.)

Numărul lui Avogadro. Molul

În 1811 Amedeo Avogadro a emis ipoteza că la aceeași temperatură și presiune volume egale de gaze vor conține același număr de molecule.

O unitate atomică de masă reprezintă a doisprezecea parte din masa atomului de carbon 12.

1 space u space equals space fraction numerator m open parentheses C presubscript 6 presuperscript 12 close parentheses over denominator 12 end fraction asymptotically equal to 1 comma 67 times 10 to the power of negative 27 end exponent space k g

Masa atomică relativă este un număr care ne arată de câte ori masa unui atom este mai mare decât o unitate atomică de masă.

A equals fraction numerator m open parentheses a t o m close parentheses over denominator 1 u end fraction

Masa moleculară relativă este un număr care ne arată de câte ori masa moleculei este mai mare decât o unitate atomică de masă.

M equals fraction numerator m open parentheses m o l e c u l ă close parentheses over denominator 1 u end fraction

Molul este cantitatea de substanță ce conține tot atâția atomi sau molecule ca și 12 g de carbon 12 pur.

Un mol reprezintă cantitatea de substanță a cărei masă în grame este numeric egală cu masa atomică sau moleculară relativă a substanței.

Un mol din orice substanță conține același număr de atomi sau molecule. Numărul se numește numărul lui Avogadro:

N subscript A equals 6 comma 023 times 10 to the power of 23 fraction numerator m o l e c u l e over denominator m o l end fraction

Masa unui mol se numește masă molară.

 

 

 

Cumpara abonament
Plătește cu PayPal

Ajutor
Feedback-ul d-voastră este important pentru noi. Dacă observați vreo neregulă vă rugăm să ne-o semnalați apăsând butonul Trimite Feedback de mai jos.

Despre Lecții-Virtuale.ro

Lecții-Virtuale este o platformă educațională care oferă suport în vederea pregătirii pentru Evaluare Națională și Bacalaureat la Matematică, Fizică și Chimie. Lecțiile noastre sunt alcătuite din filme și exerciții și probleme cu tot cu rezolvări. Platforma noastră este o soluție ideală pentru școala online. Pentru facilitarea activității profesorilor în cadrul ecosistemului GSuite de la Google am implementat butonul Google Classroom. Scopul nostru este să ne concentrăm pe prezentarea noțiunilor și fenomenelor într-o manieră care să stimuleze înțelegerea și nu memorarea mecanică. Ne propunem să facilităm accesul la conținut educațional de calitate mai ales elevilor cu venituri mai modeste care nu își pemit meditații particulare. Sperăm să vă simțiti bine alături de noi și să invățați lucruri folositoare. Hai România!

Newsletter

Abonează-te la Newsletter pentru a fi la curent cu toate ofertele noastre.

Parteneri

EduApps partener Lectii Virtuale UiPath partener Lectii Virtuale Scoala365 partener Lectii Virtuale CCD Galați partener Lectii Virtuale

2024 © Lecții-virtuale.ro Toate drepturile rezervate
Termeni   Despre   Contact   Confidenţialitate   Cariere Parteneri